مقدس

دهانت دیگر بوی عشق نمی‌دهد
بیزارم از خط مرطوب لبانت روی پیشانی‌ام
لباس تازه‌ای خواهم خرید
با یقه‌ی بسته دامن دراز به رنگ خاکستری
شاید عینک دودی هم بخرم
و روسری ساده‌ای که گیسوانم را
از شر هیجان ریخته‌ی باد
نگه دارد

15 اوت 2013