انتظار

پرنده‌ها را دوست دارم
به خاطر رابطه‌ی صادقانه‌شان
با درخت
برای پریدن و برگشتن شان
که دلهره می‌آورد
و امید برمی‌گرداند
پائیز که رسید
ترکم کن
جاهای گرم بسیار ست
من با دستان بی‌شمار
روی همین یک‌پا می‌ایستم
تا بهاری که برگردی