تهوع

هیچ‌چیزی ادامه ندارد
حتی بدبختی
دیگر نقطه‌ای نیست
به آن زل بزنی
و از طول و عرض آن سخن بگویی
،یا به تکرار
سبک و سنگینش کنی
سؤال‌هایت را از او بپرسی
و به سکوت او پاسخ بدهی
حالا باید
خودت را بجَویی
،مثل گرسنگی
که برای همگان رایگان ست
و بالا بیاوری سراپای پایان‌یافته‌ات را
در تهوع