شباهت

by | آگوست 29, 2014

ترا از دست خواهم داد
و پشک خانگی ام را
که یاد گرفته
از ته ی در فرار کند
کوچه ها را گشت بزند
و دل ببندد
به ماهی های قرمز و طلایی
-حوض همسایه

 

Negaah