یاس

by | ژانویه 16, 2019

درون همه خوشبختی ها

گودالی ست عمیق

که لب هایش را به هم دوخته

و سکوت می کشد دود غلیظ هستی ام را

نه چندان دیر…

Negaah