گوشواره‌ها

by | فوریه 5, 2019

،تکرار

شکل دیگری از سکوت است

،لب‌هایت را می‌جنبانی و چیزی نمی‌شنوم

گذشت فصل گوشواره‌های آلبالو

و گوش‌های من گوش‌های من و لب‌های تو

،لب‌های من و لب‌های تو

گذشت ‌فصل میوه‌های رسیده

و بی فصلی وعده‌های نارس

سبدهای خالی زمان را هرجایی که بگذاری

دیروز نمی‌شود دیروز نمی‌شود

که بگویی “دوستت دارم” و من باور کنم.

 

Negaah